open-iran
هر یک میلیارد درآمد نفت ایران چقدر به رشد اقتصادی ایران کمک میکند؟
در حالی که درآمدهای نفتی همواره نقشی تاثیرگذار در میزان رشد و موقعیت اقتصادی در ایران دارند، بررسی ها نشان می دهد دولت دهم فرصت تاریخی استفاده از درآمدهای نفتی در ایران را از دست داده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، با توجه به اینکه درآمدهای نفتی همواره یکی از مهمترین منابع درآمدی در اقتصاد ایران نلقی می شوند، بالا رفتن میزان درآمدهای نفتی، گشایش های اقتصادی در ایران را ایجاد کرده و کاهش ان اقتصاد را در مضیقه قرار داده است.  
با این حال در شرایطی که درآمدهای نفت و گاز یکی نحرک های اقتصادی ایران تلقی می شوند، دولت پیشین نتوانسته است از فرصت تاریخی درآمدهای بالای نفتی در فاصله سال های 1384 تا 1392 استفقاده چندانی ببرد. برآوردها نشان می دهد تا پیش از فعالیت دولت نهم و دهم، ایران به طور متوسط به ازای هر 6 میلیارد دلار درآمد نفتی و گازی ، یک درصد رشد اقتصادی را شاهد بود این در حالی است که این رقم در دولت نهم به 17.78 میلیارد دلار درآمد به ازای هر یک درصد رشد و سپس در دولت دهم به عدد خیره کننده 67.17 میلیارد دلار رسیده است.  
معنای ساده افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی و گازی به ازای هر یک درصد رشد اقتصاد آن است که دولت پیشین نتوانسته است از درآمدهای نفتی و گازی در راستای بهبود بنیان های اقتصادی ایران بهره بگیرد.
 رشد اقتصادی ایران در اوایل دهه نود منفی شد و افزایش این رقم تحت تاثیر رشد منفی اقتصادی در دو سال پیاپی رخ داده است. دولت یازدهم در چهار سال گذشته برای بازگشت اقتصاد ایران به ریل تلاش فروانی را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی که در این دوره زمانی افتاق افتاد، 13.99 میلیارد دلار نفت و گاز صادر شده است. دولت پنجم در فاصله سال های 1368 تا 1372 به ازای 4.18 میلیارد دلار صادرات نفتی توانسته است یک درصد رشد اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کند.
 در دولت ششم، در فاصله سال های 1372 تا 1376 به ازای هر 8 میلیارد و 240 میلیون دلار درآمد نفتی و گازی یک درصد رشد اقتصادی در ایران اتفاق افتاد. دولت هفتم در سال های 1376 تا 1380 به ازای هر 6.25 میلیارد دلار درآمد نفتی و گازی یک درصد رشد اقتصادی را در کارنامه خود ثبت کرده است. این رقم در فاصله سال های 1380 تا 1384 با بهبودی جدی به 4.90 میلیارد دلار به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی رسید. اما دولت نهم با اجرای برنامه های بلند پروازانه و آرمان خواهانه این رقم را دستخوش تغییراتی جدی کرد. 
 در این دولت در فاصله سال های 1384 تا 1388 ،به ازای هر 17.87 میلیارد دلار درآمد نفتی یک درصد رشد اقتصادی اتفاق افتاد و در دولت دهم نیز هر یک درصد رشد اقتصادی به طور متوسط با درآمد 67.17 میلیارد دلاری نفت و گاز برابری داشته است. این امار نشان می دهد بازده منابع نفتی و گازی در دولت دهم کمترین و در دولت های پنجم و هشتم بیشترین بوده است. 
به عبارت دیگر بالاترین بازده درآمد های نفتی در سال های 1368 تا 1372 و همچنین در سال های 1384 تا 1388 اتفاقا افتاده است. بر اساس این گزارش وابستگی به درآمدهای نفتی سبب شده است اقتصاد ایران همواره از وضعیت این بازار و قیمت ها متاثر باشد. تحریم نفتی ایران در سال 1391 اما سبب شد دولت یازدهم با برنامه ای جدی کاهش میزان وابستگی به نفت را در دستور کار خود قرار دهد.

(c) 2014 - Open-iran.com
Open Iran Group is the trading name for OPEN IR LTD
Registered company in England, registration number: 10856030
Registered address: 483 Green Lanes, London, England, N13 4BS


Top